Genzyme - tar utfordringen med MS på alvor

Multippel Sklerose (MS) er en kronisk sykdom, som utfordrer både personer som lever med MS og det medisinske miljøet. Genzyme forsker for å få en bedre forståelse av sykdommen samt utvikle nye innovative legemidler. Dette gir håp om et bedre liv for mennesker med MS.

På de neste sidene vil du kunne lese mer om våre legemidler innen MS.